Welkom bij Monit’Air

Welkom bij MONIT ‘AIR Binnenmilieutechniek

Veel gezondheidsklachten hebben te maken met de gebouwen waarin mensen dagelijks werken. De oorzaak ligt vaak in het binnenmilieu of wat wij de onzichtbare arbeidsomstandigheden noemen: stof, micro-organismen, vochtigheid, temperatuur….

Onafhankelijk adviesbureau MONIT ‘AIR is al meer dan vijfentwintig jaar gespecialiseerd in het binnenmilieu. Onder gewone omstandigheden maar ook na calamiteiten zoals brand. Behalve de direct zichtbare brandschade heeft u vaak te kampen met minuscule roetdeeltjes of een hardnekkige brandlucht. U kunt een beroep doen op MONIT ‘AIR voor onderzoek naar de “onzichtbare” gevolgen, advies over het terugdringen van risico’s, controle tijdens en na het herstel en een objectieve inschatting van de kosten.